Προθέσεις Ι

KA3

 

Οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά παρουσιάζονται στην ομάδα προθέσεις Ι. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες προθέσεις:

 

ab an auf aus bei bis
durch für gegen gegenüber hinter in
mit nach neben ohne über um
unter von vor zu zwischen  

 

 

Οι περισσότερες προθέσεις αυτής της ομάδας φανερώνουν διάφορες επιρρηματικές σχέσεις. Η πρόθεση auf για παράδειγμα μπορεί να έχει χρονική, αιτιολογική, τροπική, τοπική και υποθετική σημασία.

 

Παραδείγματα  
Ich bin auf der Hochzeit meines Bruders. χρόνος
Auf den Rat des Arztes (hin) hat er das Rauchen sofort aufgegeben. αιτία
Er studiert auf Staatskosten. τρόπος
Das Buch liegt auf dem Tisch. τόπος
Vollnarkose auf Wunsch. υπόθεση