Προθέσεις με αιτιατική

KA29

 

Οι ακόλουθες προθέσεις συνδέονται πάντα με αιτιατική:

 

bis durch entlang für gegen je
ohne per pro um via wider

 


 

 

bis

 

Παραδείγματα
bis heute
bis nächste Woche

 

 

Συνήθως η πρόθεση bis συνδυάζεται με μία άλλη πρόθεση η οποία και καθορίζει την πτώση.

 

bis vor den Eingang
bis zur letzten Minute
bis (nach) Düsseldorf
bis (um) 10 Uhr

 


 

 

durch

 

Παραδείγματα
durch die Tür
durch den Park

 


 

 

entlang

 

Όταν η πρόθεση entlang βρίσκεται μετά το ουσιαστικό συνδέεται με αιτιατική.

 

Παραδείγματα
die Straße entlang
den Fluss entlang

 

 

Παρατήρηση:

 

Όταν η πρόθεση entlang βρίσκεται πρίν το ουσιαστικό συνδέεται με δοτική ή με γενική.

 

Παραδείγματα
entlang dem Fluss
entlang des Flusses

 


 

 

für

 

Παραδείγματα
für gute Schüler
für den Durst

 


 

 

gegen

 

Παραδείγματα
gegen die Strömung
gegen seinen Willen

 


 

 

je

 

Παραδείγματα
je angebrochene Stunde
je erwachsenen Teilnehmer

 

 

Παρατήρηση:

 

Η πρόθεση je μπορεί να συνδέεται και με ονομαστική.

 

Παράδειγμα
je erwachsener Teilnehmer

 


 

 

ohne

 

Παραδείγματα
ohne Garantie
ohne deine Hilfe

 


 

 

per

 

Παραδείγματα
per Bahn
per Internet

 


 

 

pro

 

Παραδείγματα
100 km pro Stunde
pro verkauftes Exemplar

 


 

 

um

 

Παραδείγματα
um den Tisch
um die Ecke

 


 

 

via

 

Παραδείγματα
via Internet
via Berlin

 


 

 

wider

 

Παραδείγματα
wider die Gesetze
wider ihren Willen