Προθέσεις με γενική

KA31

 

Οι ακόλουθες προθέσεις συνδέονται πάντα με γενική:

 

angesichts anhand anlässlich anstatt /statt anstelle aufgrund außerhalb
bezüglich halber infolge innerhalb laut mithilfe oberhalb
trotz um...willen unterhalb unweit während wegen zugunsten

 


 

 

angesichts

 

Παραδείγματα
angesichts der Tatsachen
angesichts der Gefahr

 

 

Παρατήρηση: το angesichts μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
angesichts von wachsenden sozialen Spannungen
angesichts von Krise

 


 

 

anhand

 

Παραδείγματα
anhand der Unterlagen
anhand einiger praktischer Beispiele

 

 

Παρατήρηση: το anhand μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
anhand von Daten
anhand von Produktivität

 


 

 

anlässlich

 

Παραδείγματα
anlässlich seines 18. Geburtstags
anlässlich unserer Verlobung

 

 

Παρατήρηση: το anlässlich μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή.

 

Παράδειγμα
anlässlich von Entführungen

 


 

 

anstatt / statt

 

Παραδείγματα
statt des Geldes
statt einer ökologischen Wende

 

 

Παρατήρηση: το statt χρησιμοποιείται με δοτική όταν η γενική πληθυντικού δεν είναι διακριτή.

 

Παραδείγματα
statt Worten
statt Filmen

 


 

 

anstelle / an Stelle

 

Παραδείγματα
anstelle großer Reden
anstelle seines Bruders

 

 

Παρατήρηση: το anstelle μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", όταν το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο. Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
anstelle von Schecks
anstelle von Gewalt

 


 

 

aufgrund / auf Grund

 

Παραδείγματα
aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse
aufgrund des schlechten Wetters

 

 

Παρατήρηση: το aufgrund μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", όταν το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο. Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
aufgrund von Problemen
aufgrund von Altersschwäche

 


 

 

außerhalb

 

Παραδείγματα
außerhalb des Hauses
außerhalb der Landesgrenzen

 

 

Παρατήρηση: το außerhalb μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή. Συχνά χρησιμοποιείται το außerhalb με το "von" και σε ουσιαστικά που είναι μόνα τους στον ενικό.

 

Παραδείγματα
außerhalb von Einrichtungen
außerhalb von Deutschland

 


 

 

bezüglich

 

Παραδείγματα
bezüglich seines Plans
bezüglich Ihres Schreibens

 

 

Παρατήρηση: Όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή που σημαίνει ότι το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο ή επίθετο, τότε το ουσιαστικό χρησιμοποιείται στη δοτική. Ουσιαστικά που είναι μόνα τους στον ενικό συνήθως δεν κλίνονται.

 

Παραδείγματα
bezüglich Vorfällen
bezüglich Wohlstand

 


 

halber

 

Παραδείγματα
der guten Ordnung halber
dringender Geschäfte halber

 


 

 

infolge

 

Παραδείγματα
infolge Hochwassers
infolge dichten Nebels

 

 

 

Παρατήρηση: το infolge μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
infolge von Umweltkatastrophen
infolge von Privatisierung

 


 

 

innerhalb

 

Παραδείγματα
innerhalb des Hauses
innerhalb der Landesgrenzen

 

 

Παρατήρηση: Όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή που σημαίνει ότι το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο ή επίθετο, τότε το ουσιαστικό χρησιμοποιείται στη δοτική. Το innerhalb μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von". Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
innerhalb drei Tagen
innerhalb von sechs Stunden
innerhalb von Deutschland

 


 

 

laut

 

Παραδείγματα
laut unseres Schreibens
laut der Bundesagentur für Arbeit

 

 

Παρατήρηση: το laut χρησιμοποιείται και με δοτική. Όταν η γενική πληθυντικού δεν είναι διακριτή, το ουσιαστικό πρέπει να βρίσκεται στη δοτική. Όταν το ουσιαστικό βρίσκεται στον ενικό συνήθως δεν κλίνεται.

 

Παραδείγματα
laut Presseberichten
laut Statistik

 


 

 

mithilfe / mit Hilfe

 

Παραδείγματα
mithilfe geeigneter Methoden
mithilfe ihrer Freunde

 

 

Παρατήρηση: το mithilfe μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο. Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
mithilfe von Satelliten
mithilfe von Internet

 


 

 

oberhalb

 

Παραδείγματα
oberhalb einer bestimmten Grenze
oberhalb der Stadt

 

 

Παρατήρηση: το oberhalb μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", κυρίως με τοπονύμια και αριθμούς χωρίς άρθρο.

 

Παραδείγματα
oberhalb von Innsbruck
oberhalb von 10 Prozent

 


 

 

trotz

 

Παραδείγματα
trotz aller Bemühungen
trotz aller Versuche

 

 

Παρατήρηση: το trotz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπανιότερα και με δοτική. Όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή, τότε η δοτική είναι υποχρεωτική. Όταν το ουσιαστικό βρίσκεται στον ενικό συνήθως δεν κλίνεται.

 

Παραδείγματα
trotz Warnschildern
trotz Nebenjob

 


 

 

um...willen

 

Παραδείγματα
um der Karriere willen
um seiner selbst willen

 


 

 

unterhalb

 

Παραδείγματα
unterhalb des Knies
unterhalb des Dorfes

 

 

Παρατήρηση: το unterhalb μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", κυρίως με τοπονύμια και αριθμούς χωρίς άρθρο.

 

Παραδείγματα
unterhalb von Wien
unterhalb von 2 Litern Benzin

 


 

 

unweit

 

Παραδείγματα
unweit des Hauses
unweit des Flusses

 

 

Παρατήρηση: το unweit μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von".

 

Παραδείγματα
unweit von der Stadt
unweit von hier

 


 

während

 

Παραδείγματα
während des Unterrichts
während des ganzen Urlaubs

 

 

Παρατήρηση: Όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή που σημαίνει ότι το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο ή επίθετο, τότε το ουσιαστικό χρησιμοποιείται στη δοτική.

 

Παραδείγματα
während Ausflügen
während fünf Monaten

 


 

wegen

 

Παραδείγματα
wegen des schlechten Wetters
wegen meines Bruders

 

 

Παρατήρηση: Όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή, τότε το ουσιαστικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στη δοτική. Όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό, συνήθως δεν κλίνεται.

 

Παραδείγματα
wegen Geschäften
wegen Umbau

 


 

zugunsten / zu Gunsten

 

Παραδείγματα
zugunsten seines Kindes
zugunsten der Arbeitnehmer

 

 

Παρατήρηση: Το zugunsten μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επίρρημα σε συνδυασμό με το "von", όταν το ουσιαστικό δεν συνοδεύεται από άρθρο. Αυτή η χρήση είναι μάλιστα υποχρεωτική, όταν η γενική στον πληθυντικό δεν είναι διακριτή ή όταν το ουσιαστικό είναι μόνο του στον ενικό.

 

Παραδείγματα
zugunsten von Unternehmen
zugunsten von Bildung