Ενεστώτας

Ο ενεστώτας σχηματίζεται όπως στα ομαλά ή ανώμαλα ρήματα, δεν υπάρχουν μικτά ρήματα με αλλαγή του θέματος στον ενεστώτα.

 

Ενεστώτας οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
denk
e
du
denk
st
er / sie / es
denk
t
wir
denk
en
ihr
denk
t
sie
denk
en
Sie
denk
en

 

Το θέμα των μικτών ρημάτων senden και wenden τελειώνει σε -d, γι΄αυτό και πριν την κατάληξη προστίθεται ένα e στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού όπως και στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
send
e
du
send
est
er / sie / es
send
et
wir
send
en
ihr
send
et
sie
send
en
Sie
send
en