Ενεστώτας

CA10

Ο ενεστώτας των ανωμάλων ρημάτων σχηματίζεται όπως αυτός των ομαλών.

 

Ενεστώτας οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
komm
e
du
komm
st
er / sie / es
komm
t
wir
komm
en
ihr
komm
t
sie
komm
en
Sie
komm
en


CA10A

Σε μια ομάδα ανωμάλων ρημάτων αλλάζει το θέμα και στον ενεστώτα, στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

 

Με βάση την αλλαγή του θέματος διακρίνουμε πέντε κατηγορίες.

 

Στις πρώτες δύο κατηγορίες αλλάζει το θεματικό φωνήεν από e σε i ή ie.

 

 
e --- i
 
e --- ie
πρόσωπο θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
sprech
e  
seh
e
du
sprich
st  
sieh
st
er / sie / es
sprich
t  
sieh
t
wir
sprech
en  
seh
en
ihr
sprech
t  
seh
t
sie
sprech
en  
seh
en
Sie
sprech
en  
seh
en

 

 

Στις επόμενες τρεις κατηγορίες το θεματικό a, au και o παίρνει διαλυτικά.

 

 
a --- ä
 
au --- äu
 
o --- ö
Person θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
schlaf
e  
lauf
e  
stoß
e
du
schläf
st  
läuf
st  
stöß
t
er / sie / es
schläf
t  
läuf
t  
stöß
t
wir
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en
ihr
schlaf
t  
lauf
t  
stoß
t
sie
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en
Sie
schlaf
en  
lauf
en  
stoß
en


CA10B

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -t ή -d, τότε πριν την κατάληξη προστίθεται ένα e στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Αυτό ισχύει και για το δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού, αν δεν αλλάζει στα πρόσωπα αυτά το θέμα.

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
 
με αλλαγή στο θέμα
 
χωρίς αλλαγή στο θέμα
πρόσωπο θέμα κατάληξη   θέμα κατάληξη
ich
lad
e  
bitt
e
du
läd
st  
bitt
est
er / sie / es
läd
t  
bitt
et
wir
lad
en  
bitt
en
ihr
lad
et  
bitt
et
sie
lad
en  
bitt
en
Sie
lad
en  
bitt
en


CA10C

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -s, -ß, -z ή -x, τότε χάνεται το s της κατάληξης στο δεύτερο πρόσωπο ενικού.

 

Ενεστώτας οριστικής: απαλοιφή s στην κατάληξη
Person Stamm Endung   Stamm Endung
ich
heiß
e  
les
e
du
heiß
t  
lies
t
er/sie/es
heiß
t  
lies
t
wir
heiß
en  
les
en
ihr
heiß
t  
les
t
sie
heiß
en  
les
en
Sie
heiß
en  
les
en