Παρατατικός

CA85

 

Ο παρατατικός του Konjunktiv II σχηματίζεται ως εξής:

 

ομαλά ρήματα
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
spiel
te
du
spiel
test
er / sie / es
spiel
te
wir
spiel
ten
ihr
spiel
tet
sie
spiel
ten
Sie
spiel
ten

 


 

 

ανώμαλα ρήματα
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη   πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
ging
e ich
führ
e
du
ging
est du
führ
est
er / sie / es
ging
e er / sie / es
führ
e
wir
ging
en wir
führ
en
ihr
ging
et ihr
führ
et
sie
ging
en sie
führ
en
Sie
ging
en Sie
führ
en

 


 

 

Modalverben
 
πρόσωπο θέμα κατάληξη   πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
könn
te ich
woll
te
du
könn
test du
woll
test
er / sie / es
könn
te er / sie / es
woll
te
wir
könn
ten wir
woll
ten
ihr
könn
tet ihr
woll
tet
sie
könn
ten sie
woll
ten
Sie
könn
ten Sie
woll
ten

 


 

 

βοηθητικό ρήμα sein   βοηθητικό ρήμα haben   βοηθητικό ρήμα werden
     
πρόσωπο θέμα κατάληξη πρόσωπο θέμα κατάληξη πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
wär
e ich
hätt
e ich
würd
e
du
wär
(e)st du
hätt
est du
würd
est
er / sie / es
wär
e er / sie / es
hätt
e er / sie / es
würd
e
wir
wär
en wir
hätt
en wir
würd
en
ihr
wär
(e)t ihr
hätt
et ihr
würd
et
sie
wär
en sie
hätt
en sie
würd
en
Sie
wär
en Sie
hätt
en Sie
würd
en