Παρατατικός

Ο παρατατικός σχηματίζεται με το θέμα παρατατικού και τις καταλήξεις παρατατικού των ομαλών ρημάτων.

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
dach
te
du
dach
test
er / sie / es
dach
te
wir
dach
ten
ihr
dach
tet
sie
dach
ten
Sie
dach
ten