Η αντωνυμία

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται αντωνυμίες.

 

ich, er, diese, man, welches, einer, meine, jemand, keiner, sich

 

 

Οι αντωνυμίες λέγονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο κυρίως στη θέση ουσιαστικών ή ονοματικών συνόλων. Έτσι αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις.

 

Παραδείγματα  
Meine Schwester hat meinem besten Freund Thomas das alte Fahrrad geliehen.  
Er bringt es ihr morgen zurück. Χρήση αντωνυμιών
Mein bester Freund Thomas bringt meiner Schwester das alte Fahrrad morgen zurück. Επανάληψη ονοματικού συνόλου

 

 

Ορισμένες αντωνυμίες όπως για παράδειγμα οι κτητικές αντωνυμίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως άρθρα.

 

Παραδείγματα  
Dieses Auto ist meins. Χρήση ως αντωνυμία
Dieses Auto ist mein Auto. Χρήση ως άρθρο

 

 

Οι αντωνυμίες διακρίνονται σύμφωνα με τη λειτουργία και τη σημασία τους στις εξής κατηγορίες:

 

Κατηγορίες αντωνυμιών
Προσωπικές αντωνυμίες
Αυτοπαθείς αντωνυμίες
Αλληλοπαθείς αντωνυμίες
Κτητικές αντωνυμίες
Δεικτικές αντωνυμίες
Ερωτηματικές αντωνυμίες
Αναφορικές αντωνυμίες
Αόριστες αντωνυμίες
Präpositionaladverbien

 

 

Οι αντωνυμίες ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου, δηλαδή κλίνονται. Υπάρχουν όμως ορισμένες αντωνυμίες που είναι άκλιτες όπως οι αντωνυμίες man, etwas, nichts, selbst.