Αυτοπαθή ρήματα

 

2. Ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αυτοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που χρησιμοποιούνται και ως αυτοπαθή και ως μη αυτοπαθή και χωρίζεται περαιτέρω σε δύο ομάδες.

 

 

2α. Ρήματα, στα οποία η αυτοπάθεια επιφέρει μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο νόημα όπως και (συχνά) αλλαγές στα αντικείμενα.

 

Παραδείγματα
μη αυτοπαθές ρήμα η αυτοπάθεια επιφέρει αλλαγή στο νόημα αλλαγές στα αντικείμενα
ärgern A sich ärgern über A ναι A --- über A
verlassen A sich verlassen auf A ναι A --- auf A
fragen A sich fragen όχι A --- (A)
aufhalten A sich aufhalten όχι A --- (A)
unterhalten A sich unterhalten mit D ναι A --- mit D
treffen A sich treffen mit D ναι A --- mit D

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας (όπως και σε αυτά της κατηγορίας "ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή")

 

η αυτοπαθής αντωνυμία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό  
Ich ärgere dich / meine Schwester über etwas
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία  
Wen ärgerst du über etwas? ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να μπει άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία  
Ich ärgere nicht mich über etwas
ΛΑΘΟΣ