Αυτοπαθή ρήματα

 

Αυτοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και είναι είτε σε αιτιατική είτε σε δοτική.

 

 

Τα αυτοπαθή ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

1. Ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που πάντα συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
sich erholen
sich erkälten
sich irren
sich schämen
sich weigern
sich etwas aneignen

 

 

Στα ρήματα αυτής της κατηγορίας

 

η αυτοπαθής αντωνυμία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη αντωνυμία ή ουσιαστικό

 
Ich erhole dich / meine Schwester
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί ερώτηση αναφορικά με την αυτοπαθή αντωνυμία

 
Wen / was erholst du?
ΛΑΘΟΣ

 

δεν μπορεί να διατυπωθεί άρνηση πριν την αυτοπαθή αντωνυμία

 
Ich erlole nicht mich
 ΛΑΘΟΣ