Οι αναφορικές αντωνυμίες

 

Οι αναφορικές αντωνυμίες εισάγουν αναφορικές προτάσεις.

 

 

Υπάρχουν οι εξής αναφορικές αντωνυμίες:

 

der / die / das
welcher / welche / welches
wer / was

 

 

Οι αντωνυμίες der, die, das χρησιμοποιούνται πιο συχνά από όλες τις άλλες αναφορικές αντωνυμίες.

 

Οι αντωνυμίες welcher / welche / welches έχουν την ίδια λειτουργία, θεωρούνται όμως υφολογικά υποδεέστερες, γι΄αυτό χρησιμοποιούνται σπάνια.

 

Επίσης οι αντωνυμίες wer και was είναι ουσιαστικά ερωτηματικές αντωνυμίες, οι οποίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λειτουργούν ως αναφορικές.