Η αναφορική αντωνυμία der, die, das

HA19

 

Η αναφορική αντωνυμία der, die, das κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
der
die
das
die
γενική
dessen
deren
dessen
deren
δοτική
dem
der
dem
denen
αιτιατική
den
die
das
die

 

 

Μια αναφορική αντωνυμία εισάγει μια δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Το γένος και ο αριθμός της αντωνυμίας ορίζεται από τη λέξη που προσδιορίζει η αναφορική πρόταση, ενώ η πτώση της ορίζεται από το συντακτικό ρόλο που έχει στην αναφορική πρόταση.

 

Παραδείγματα
Der Mann, der dort steht, ist mein Vater.
Die Frau, deren Mann Pilot ist, heißt Ingrid.
Das Haus, von dem ich träume, hat ein Schwimmbecken.
Wir essen nur Obst, das biologisch angebaut ist.
Der Bus, auf den ich warte, kommt in 10 Minuten.

 


 

 

Παρατηρήσεις

 

Εκτός από το der, die, das χρησιμοποιείται σπανιότερα και το welcher, welche, welches ως αναφορική αντωνυμία. Κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
welcher
welche
welches
welche
γενική
---
---
---
---
δοτική
welchem
welcher
welchem
welchen
αιτιατική
welchen
welche
welches
welche

 

Η αντωνυμία welcher, welche, welches θεωρείται υφολογικά ως υποδεέστερη επιλογή συγκριτικά με το der, die, das.

 

Παραδείγματα
Der Mann, welcher dort steht, ist mein Vater.
Wir essen nur Obst, welches biologisch angebaut ist.
Die Frau, deren Mann Pilot ist, heißt Ingrid.*

 

* Το welcher, welche, welches ως αναφορική αντωνυμία δεν έχει τύπους στη γενική. Στη γενική χρησιμοποιούνται οι τύποι του der, die das.

 

 

Το welcher, welche, welches χρησιμοποιείται συχνά ως αναφορική αντωνυμία, όταν η αντωνυμία der, die, das και το οριστικό άρθρο ταυτίζονται και βρίσκονται το ένα μετά το άλλο.

 

Παραδείγματα  
Der Wagen, der der Frau am besten gefällt. Der Wagen, welcher der Frau am besten gefällt.
Die Traditionen, die die Deutschen oft verfolgen. Die Traditionen, welche die Deutschen oft verfolgen.
der, die, das welcher, welche, welches