Οι αναφορικές αντωνυμίες wer/was

HA20

 

Οι αντωνυμίες wer και was χρησιμοποιούνται ως αναφορικές αντωνυμίες. Η αντωνυμία wer αναφέρεται σε πρόσωπα ενώ η αντωνυμία was σε μή πρόσωπα (πράγματα). Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα το wer και το was δεν έχουν ούτε γένη ούτε αριθμό. Κλίνονται ως εξής:

 

 
πρόσωπα
μη πρόσωπα (πράγματα)
ονομαστική
wer
was
γενική
wessen
wessen
δοτική
wem
(was)*
αιτιατική
wen
was

 

* Ο τύπος δοτικής του was χρησιμοποιείται μόνο στην καθομιλουμένη.

 

 

Παραδείγματα  

Wer keinen Pass hat, kann die Grenze nicht übertreten.

Was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
Wem das Essen nicht schmeckt, der zahlt nicht dafür. Was du gesagt hast, ist absurd.
Wen ich zuerst treffe, frage ich. Was ich brauche, ist in meiner Tasche.
πρόσωπο μη πρόσωπο (πράγμα)

 


 

 

Παρατηρήσεις

 

1. Το wer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορική αντωνυμία αντί για μια δεικτική και μια αναφορική αντωνυμία. Αναφέρεται όπως σημειώσαμε μόνο σε πρόσωπα.

 

Παραδείγματα    
Derjenige, der keinen Pass hat, kann die Grenze nicht übertreten.
=

Wer keinen Pass hat, (der)* kann die Grenze nicht übertreten.

Derjenige, dem das Essen nicht schmeckt, zahlt nicht dafür.
=
Wem das Essen nicht schmeckt, der* zahlt nicht dafür.

 

* Όταν η πτώση της αναφορικής αντωνυμίας και της δεικτικής αντωνυμίας δεν ταυτίζονται, τότε η κύρια πρόταση που ακολουθεί πρέπει να ξεκινά με τη δεικτική αντωνυμία. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να παραλείπεται.

 

 

2. Το was μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορική αντωνυμία αντί για τη δεικτική αντωνυμία das και μια αναφορική αντωνυμία. Αναφέρεται όπως σημειώσαμε μόνο σε μη πρόσωπα, δηλαδή σε πράγματα.

 

Παραδείγματα    
Das, was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
=
Was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
Das, was du gesagt hast, ist absurd.
=
Was du gesagt hast, ist absurd.

 

 

Κατά τα άλλα το was χρησιμοποιείται, όταν η αναφορική αντωνυμία αναφέρεται σε ουδέτερες αόριστες αντωνυμίες (alles, nichts, einiges, etwas, manches, vieles, weniges), ουδέτερες δεικτικές αντωνυμίες (das, dasselbe, dasjenige) και ουδέτερα ουσιαστικοποιημένα επίθετα στον υπερθετικό.

 

Παραδείγματα
Alles, was ich weiß.
Dasselbe, was dir widerfahren ist.
Das Schönste, was ich erlebt habe.