Οι αναφορικές προτάσεις

SA23

 

Σημασία

 

Οι αναφορικές προτάσεις αναφέρονται σε ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία της πρότασης από την οποία εξαρτώνται και βρίσκονται ακριβώς δίπλα από αυτά.

 

 

Μορφή και λειτουργία


 

Οι αναφορικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες προσδιοριστικές προτάσεις που εισάγονται με σύνδεσμο και περιέχουν κλιτό ρηματικό τύπο.

 

Παρατήρηση: Οι αναφορικές προτάσεις εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα.

 


 

 

Η αναφορική αντωνυμία der, die, das

 

Η αναφορική αντωνυμία der, die, das κλίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
der
die
das
die
γενική
dessen
deren
dessen
deren
δοτική
dem
der
dem
denen
αιτιατική
den
die
das
die

 

 

Αντί για την αντωνυμία der, die, das χρησιμοποιείται σπανιότερα χωρίς καμία διαφορά στη σημασία η αναφορική αντωνυμία welcher, welche, welches.

 


 

 

Προκειμένου να επιλεχθεί ο σωστός τύπος της αναφορικής αντωνυμίας der, die, das πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 

 

1. το γένοςτης προσιοριζόμενης λέξης

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   der die Prüfung bestanden hat,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Die Studentin,   die die Prüfung bestanden hat,   heißt Lisa.
γένος θηλυκό   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Das Kapitel,   das die Relativitätstheorie behandelt,   ist schwierig.
γένος ουδέτερο   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 


 

 

2. τον αριθμό της προσδιοριζόμενης λέξης

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   der die Prüfung bestanden hat,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Die Studenten,   die die Prüfung bestanden haben,   sind froh.
γένος αρσενικό   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός πληθυντικός  
      συντακτική λειτουργία    

 


 

 

3. τη συντακτική λειτουργία, που έχει η προσδιοριζόμενη λέξη και κατ' επέκταση η λέξη εισαγωγής στην αναφορική πρόταση. Ο συντακτικός ρόλος καθορίζει και την πτώση.

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   der die Prüfung bestanden hat,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   υποκείμενο = ονομαστική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   den ich um Geld gebeten habe,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   αντικείμενο σε αιτιατική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   dem ich beim Umzug geholfen habe,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   αντικείμενο σε δοτική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   dessen ich mich erinnere,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   αντικείμενο σε γενική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   auf den ich warte,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   εμπρόθετο αντικείμενο *    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   mit dem ich Fußball spiele,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   εμπρόθετο επίρρημα *
   
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

  προσδιοριζόμενη λέξη   αναφορική πρόταση    
  Der Student,   dessen Mutter Pilotin ist,   heißt Paul.
γένος αρσενικό   προσδιορισμός σε γενική    
αριθμός ενικός  
      συντακτική λειτουργία    

 

 

 * Μπροστά από την αναφορική αντωνυμία δεν μπορεί να βρίσκεται τίποτα άλλο εκτός από μια  πρόθεση.