Τρόπος εισαγωγής αναφορικών προτάσεων

SA24

 

Οι αναφορικές προτάσεις εισάγονται με αναφορικέςς αντωνυμίες ή αναφορικά επιρρήματα. Το ποια λέξη εισαγωγής θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το τι μέρος του λόγου είναι η προσδιοριζόμενη λέξη της πρότασης από την οποία εξαρτάται η δευτερεύουσα, και τη συντακτική λειτουργία που έχει η λέξη εισαγωγής στη δευτερεύουσα πρόταση.

 

 

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:

 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουσιαστικό ή αντωνυμία
αναφορική αντωνυμία der, die, das
υποκείμενο
 
(αναφορική αντωνυμία welcher)
αντικείμενο σε αιτιατική
 
 
αντικείμενο σε δοτική
   
αντικείμενο σε γενική

 

 

  Παραδείγματα  
Das Kind, das schon bis 1000 zählen kann, heißt Klaus.
Der Schokokuchen, den wir gestern im Cafe gegessen haben, war lecker.
Die Familie, der die Wohnung über uns gehört, kommt aus Spanien.
Wie hieß der Name, dessen ich mich nicht erinnern kann?

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουσιαστικό ή αντωνυμία
πρόθεση + αναφορική αντωνυμία der, die, das
εμπρόθετο αντικείμενο
 
(πρόθεση + αναφορική αντωνυμία welcher)
εμπρόθετο επίρρημα
 
Präpositionaladverb του τύπου wo(r) + πρόθεση
 

 

 

  Παραδείγματα  
Der Professor, auf den ich warte, wird meine Promotion betreuen.
Die Kommilitonin, mit der ich heute Abend ims Kino gehe, heißt Anna.

 

 

Όταν η προσδιοριζόμενη λέξη είναι ένα μη-πρόσωπο,τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Präpositionaladverb του τύπου wo(r) + πρόθεση

 

  Παράδειγμα  
Das Fach, wofür ich mich sehr interessiere, ist Mathematik.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουσιαστικό ή αντωνυμία
αναφορική αντωνυμία der, die, das στη γενική (= dessen, deren)
προσδιορισμός σε γενική
 
 

 

 

  Παραδείγματα  
Ich will ein Auto kaufen, dessen Kofferraum sehr groß ist.
Die Frauen, deren Ehemänner viel arbeiten, fühlen sich einsam.

 

 

Όταν πρόκειται για εμπρόθετο αντικείμενο ή εμπρόθετο επίρρημα, τότε πριν από τον προσδιορισμό σε γενική υπάρχει μια πρόθεση.

 

  Παραδείγματα  
Das Kind, auf dessen schlechte Noten die Lehrerin hingewiesen hat, ist depressiv.
Ich möchte die Leute, mit deren Möbelwagen ich den Umzug gemacht habe, zum Essen einladen.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας
αναφορική αντωνυμία was
υποκείμενο
ουδέτερο αόριστης αντωνυμίας
αντικείμενο σε αιτιατική
ουδέτερο αόριστου αριθμητικού επιθέτου
   
ουδέτερο ουσιαστικοποιημένου επιθέτου στον υπερθετικό
   

 

 

Όταν λέξεις όπως das, dasjenige, dasselbe (δεικτικές αντωνυμίες), alles, einiges, nichts, manches, etwas (αόριστες αντωνυμίες), eines, vieles, weniges (αόριστα αριθμητικά επίθετα) ή das Beste, das Schönste, das Neueste κτλ. (ουσιαστικοποιημένα επίθετα υπερθετικού βαθμού) πρέπει να προσδιοριστούν από μια αναφορική πρόταση, τότε η λέξη εισαγωγής της δευτερεύουσας πρότασης είναι η αναφορική αντωνυμία was.

 

 

  Παραδείγματα  
Es gibt vieles, was mir gefällt.
Das, was du sagst, ist richtig.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας
εμπρόθετο επίρρημα του τύπου wo(r) + πρόθεση
εμπρόθετο αντικείμενο
ουδέτερο αόριστης αντωνυμίας
εμπρόθετο επίρρημα
ουδέτερο αόριστου αριθμητικού επιθέτου
   
ουδέτερο ουσιαστικοποιημένου επιθέτου στον υπερθετικό
   

 

 

Όταν λέξεις όπως das, dasjenige, dasselbe (δεικτικές αντωνυμίες), alles, einiges, nichts, manches, etwas (αόριστες αντωνυμίες), eines, vieles, weniges (αόριστα αριθμητικά επίθετα) ή das Beste, das Schönste, das Neueste κτλ. (ουσιαστικοποιημένα επίθετα υπερθετικού βαθμού) πρέπει να προσδιοριστούν από μια αναφορική πρόταση, τότε η λέξη εισαγωγής της δευτερεύουσας πρότασης είναι ένα Präpositionaladverb του τύπου wo(r) + πρόθεση.

 

 

  Παραδείγματα  
Alles, worüber wir gesprochen haben, ist streng vertraulich.
Etwas, womit alle Probleme gelöst würden, wäre das Eingeständnis seines Irrtums.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας
αναφορική αντωνυμία dem
αντικείμενο σε δοτική
ουδέτερο αόριστης αντωνυμίας
αναφορική αντωνυμία dessen / wessen
αντικείμενο σε γενική
ουδέτερο αόριστου αριθμητικού επιθέτου
   
ουδέτερο ουσιαστικοποιημένου επιθέτου στον υπερθετικό
   

 

 

Όταν λέξεις όπως das, dasjenige, dasselbe (δεικτικές αντωνυμίες), alles, einiges, nichts, manches, etwas (αόριστες αντωνυμίες), eines, vieles, weniges (αόριστα αριθμητικά επίθετα) ή das Beste, das Schönste, das Neueste κτλ. (ουσιαστικοποιημένα επίθετα υπερθετικού βαθμού) πρέπει να προσδιοριστούν από μια αναφορική πρόταση, τότε η λέξη εισαγωγής της δευτερεύουσας πρότασης είναι το αντικείμενο σε δοτική ή γενική dessen ή wessen.

 

 

  Παραδείγματα  
Das Einzige, dem er sich widmet, ist seine Familie.
Es gibt nichts, dessen / wessen ich mich nicht erinnern kann.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης 
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουσιαστικό ή επίρρημα με τοπική σημασία
wo, wohin, woher / πρόθεση + αναφορική αντωνυμία der, die, das
επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου
 
 
 

 

 

Όταν η προσδιοριζόμενη λέξη δε συνοδεύεται από άρθρο, τότε η αναφορική πρόταση εισάγεται μόνο με αναφορικά επιρρήματα.

 

  Παραδείγματα  
Dort, wo du stehst, wird der Schrank hingestellt.
Die Stadt, woher / aus der ich komme, liegt in Bayern.
Er verbringt seinen Urlaub auf Korfu, wo seine Eltern ein Ferienhaus haben.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης 
 
αναφορική πρόταση
 
Bezugswort
Einleitewort
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
ουσιαστικό ή επίρρημα με χρονική σημασία
wo, wenn, als / πρόθεση + αναφορική αντωνυμία der, die, das
επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου
 
 
 

 

 

Όταν η προσδιοριζόμενη λέξη δε συνοδεύεται από άρθρο, τότε η αναφορική πρόταση εισάγεται μόνο με το αναφορικό επίρρημα wo ή τους χρονικούς συνδέσμους wenn / als. Ο χρονικός σύνδεσμος als χρησιμοποιείται μόνο για να αποδοθεί ένα μεμονωμένο γεγονός στο παρελθόν, ενώ ο χρονικός σύνδεσμος wenn χρησιμοποιείται για να αποδοθεί ένα επαναλαμβανόμενο γεγονός στο παρόν, μέλλον ή παρελθόν.

 

 

  Παραδείγματα  
Jetzt, wo / wenn du hier bist, fühle ich mich sicher.
Damals, wo / als er bei Siemens arbeitete, verdiente er gut.
In der Nacht, wo / in der / als der Unfall passiert ist, war ich auf einer Feier.
Früher, wo / wenn wir Zeit hatten, machten wir Ausflüge in der Umgebung.

 


 

 

πρόταση εξάρτησης
 
αναφορική πρόταση
 
προσδιοριζόμενη λέξη
λέξη εισαγωγής
συντακτική λειτουργία της λέξης εισαγωγής
προσωπική αντωνυμία του 1. ή  2. προσώπου
der / die + προσωπική αντωνυμία
υποκείμενο
 
 
 

 

 

  Παραδείγματα  
Ich, die ich meinen Mann immer geliebt habe, bin schuld am Scheitern meiner Ehe?
Du, der du ihr Leben gerettet hast, wirst nun kritisiert!
Lisa, ich glaube dir nicht, die du mich immer angelogen hast.