Εισαγωγή αναφορικών προτάσεων με wer/was

SA25

 

Οι αντωνυμιές wer και was μπορούν να εισάγουν αναφορικές προτάσεις. Η αντωνυμία wer αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, ενώ η αντωνυμία was αναφέρεται σε μη-πρόσωπο. Οι αντωνυμίες wer και was δεν έχουν καμία διαφορά ουτε ως προς το γένος ούτε ως προς τον αριθμό. Αυτές οι αντωνυμίες κλίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 
πρόσωπα
μη-πρόσωπα
ονομαστική
wer
was
γενική
wessen
wessen
δοτική
wem
(was)*
αιτιατική
wen
was

 

* Ο τύπος της δοτικής της αντωνυμίας was χρησιμοποιείται μόνο στην καθομιλουμένη.

 

 

Παραδείγματα  

Wer keinen Pass hat, kann die Grenze nicht übertreten.

Was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
Wem das Essen nicht schmeckt, der zahlt nicht dafür. Was du gesagt hast, ist absurd.
Wen ich zuerst treffe, frage ich. Was ich brauche, ist in meiner Tasche.
πρόσωπο μη-πρόσωπο

 


 

 

Παρατηρήσεις

1. wer μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορική αντωνυμία στη θέση μιας δεικτικής και μιας αναφορικής αντωνυμίας. Αναφέρεται μόνο σε πρόσωπα.

 

Παραδείγματα    
Derjenige, der keinen Pass hat, kann die Grenze nicht übertreten.
=

Wer keinen Pass hat, (der)* kann die Grenze nicht übertreten.

Derjenige, dem das Essen nicht schmeckt, zahlt nicht dafür.
=
Wem das Essen nicht schmeckt, der* zahlt nicht dafür.

 

* Όταν η πτώση της αναφορικής και της δεικτικής αντωνυμίας δεν ταυτίζεται, πρέπει η κύρια πρόταση που ακολουθεί να εισάγεται με τη δεικτική αντωνυμία, διαφορετικά μπορεί η αντωνυμία να παραλείπεται.

 

 

 

2. was μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορική αντωνυμία στη θέση της δεικτικής αντωνυμίας das και μιας αναφορικής αντωνυμίας. Αναφέρεται μόνο σε μη-πρόσωπα.

 

Παραδείγματα    
Das, was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
=
Was sehr interessant ist, ist das archäologische Museum.
Das, was er verlangt, ist absurd.
=
Was er verlangt, ist absurd.