Αλληλοπαθή ρήματα

CA120

 

Αλληλοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία, η οποία εκφράζει μια αμοιβαία σχέση μεταξύ περισσότερων υποκειμένων και αντικειμένων.

 

 

Τα αυτοπαθή ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

1. Ρήματα που είναι πάντα αλληλοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που πάντα συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Παραδείγματα
πρώτο πρόσωπο πληθυντικού δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
wir freunden uns an ihr freundet euch an sie freunden sich an
wir verfeinden uns ihr verfeindet euch sie verfeinden sich
wir überwerfen ihr überwerft euch sie überwerfen sich
wir verbrüdern uns ihr verbrüdert euch sie verbrüdern sich

 

 

H αλληλοπάθεια μπορεί τις περισσότερες φορές να τονιστεί με τη λέξη miteinander.

 

Επίσης τα ρήματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν και στον ενικό σε συνδυασμό με ένα εμπρόθετο αντικείμενο (mit + δοτική).

 

Παραδείγματα
wir verbrüdern uns (miteinander) ihr verbrüdert euch (miteinander) sie verbrüdern sich (miteinander) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   
ich verbrüdere mich mit jemandem
ΕΝΙΚΟΣ


CA120A

 

2. Ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αλληλοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που χρησιμοποιούνται και ως αλληλοπαθή και ως μη αλληλοπαθή και χωρίζεται περαιτέρω σε δύο ομάδες.

 

 

2α. Ρήματα, στα οποία η αλληλοπάθεια επιφέρει μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο νόημα όπως και (συχνά) αλλαγές στα αντικείμενα.

 

Παραδείγματα
μη αλληλοπαθή η αλληλοπάθεια επιφέρει αλλαγή στο νόημα αλλαγές στα αντικείμενα
einigen A sich einigen auf A ναι A --- auf A
aussprechen A sich aussprechen ναι A --- ohne Ergänzung
treffen A sich treffen mit D ναι A --- mit D

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας (όπως και σε αυτά της κατηγορίας "ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή") η αλληλοπάθεια μπορεί τις περισσότερες φορές να τονιστεί με τη λέξη miteinander.

 

Επίσης τα ρήματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν και στον ενικό σε συνδυασμό με ένα εμπρόθετο αντικείμενο (mit + δοτική).

 

Παραδείγματα
wir einigen uns (miteinander) ihr einigt euch (miteinander) sie einigen sich (miteinander) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   
ich einige mich mit jemandem
ΕΝΙΚΟΣ


CA120B

 

2b. Ρήματα, στα οποία το αντικείμενο μπορεί να αντικατασταθεί από μία αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία. Η σημασία του ρήματος παραμένει ίδια.

 

Παραδείγματα
μη αλληλοπαθές ρήμα

η αυτοπαθής ή αλληλοπαθής αντωνυμία ως κανονικό αντικείμενο

kämmen A sich / einander kämmen
schminken A sich / einander schminken
helfen D sich / einander helfen
lieben A sich / einander lieben

 

 

Στην τελευταία αυτή ομάδα ρημάτων μπορεί εκτός από την αυτοπαθή αντωνυμία sich (uns, euch) να χρησιμοποιηθεί και η αλληλοπαθής αντωνυμία einander.

 

Η αλληλοπάθεια μπορεί να τονιστεί με τη λέξη gegenseitig μόνο στην αυτοπαθή αντωνυμία sich (uns, euch), όχι όμως στην χρήση της αλληλοπαθούς αντωνυμίας einander.

 

Παραδείγματα
wir kämmen uns (gegenseitig) / einander 
ihr schminkt euch (gegenseitig) / einander
sie helfen sich (gegenseitig) / einander