Αλληλοπαθή ρήματα

 

2. Ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αλληλοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που χρησιμοποιούνται και ως αλληλοπαθή και ως μη αλληλοπαθή και χωρίζεται περαιτέρω σε δύο ομάδες.

 

 

2α. Ρήματα, στα οποία η αλληλοπάθεια επιφέρει μικρή ή μεγάλη αλλαγή στο νόημα όπως και (συχνά) αλλαγές στα αντικείμενα.

 

Παραδείγματα
μη αλληλοπαθή η αλληλοπάθεια επιφέρει αλλαγή στο νόημα αλλαγές στα αντικείμενα
einigen A sich einigen auf A ναι A --- auf A
aussprechen A sich aussprechen ναι A --- ohne Ergänzung
treffen A sich treffen mit D ναι A --- mit D

 

 

Στα ρήματα αυτής της ομάδας (όπως και σε αυτά της κατηγορίας "ρήματα που είναι πάντα αυτοπαθή") η αλληλοπάθεια μπορεί τις περισσότερες φορές να τονιστεί με τη λέξη miteinander.

 

Επίσης τα ρήματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν και στον ενικό σε συνδυασμό με ένα εμπρόθετο αντικείμενο (mit + δοτική).

 

Παραδείγματα
wir einigen uns (miteinander) ihr einigt euch (miteinander) sie einigen sich (miteinander) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   
ich einige mich mit jemandem
ΕΝΙΚΟΣ