Αλληλοπαθή ρήματα

 

Αλληλοπαθή ρήματα ονομάζονται τα ρήματα που συνδέονται με μια αυτοπαθή ή αλληλοπαθή αντωνυμία, η οποία εκφράζει μια αμοιβαία σχέση μεταξύ περισσότερων υποκειμένων και αντικειμένων.

 

 

Τα αυτοπαθή ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

1. Ρήματα που είναι πάντα αλληλοπαθή

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ρήματα που πάντα συνδέονται με μια αυτοπαθή αντωνυμία στο πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Παραδείγματα
πρώτο πρόσωπο πληθυντικού δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
wir freunden uns an ihr freundet euch an sie freunden sich an
wir verfeinden uns ihr verfeindet euch sie verfeinden sich
wir überwerfen ihr überwerft euch sie überwerfen sich
wir verbrüdern uns ihr verbrüdert euch sie verbrüdern sich

 

 

H αλληλοπάθεια μπορεί τις περισσότερες φορές να τονιστεί με τη λέξη miteinander.

 

Επίσης τα ρήματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν και στον ενικό σε συνδυασμό με ένα εμπρόθετο αντικείμενο (mit + δοτική).

 

Παραδείγματα
wir verbrüdern uns (miteinander) ihr verbrüdert euch (miteinander) sie verbrüdern sich (miteinander) ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
   
ich verbrüdere mich mit jemandem
ΕΝΙΚΟΣ