Η αλληλοπαθής αντωνυμία

 

Η αλληλοπαθής αντωνυμία einander δηλώνει μια αμφίπλευρη σχέση και χρησιμοποιείται μόνο στον πληθυντικό σε αλληλοπαθή ρήματα της ομάδας ΙΙ, σε ρήματα δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αλληλοπαθή. Η αντωνυμία einander είναι άκλιτη σε όλες τις πτώσεις και στα τρία πρόσωπα.

 

πληθυντικός αριθμός
 
1. πρόσωπο
2. πρόσωπο
3. πρόσωπο
γενική
einander
einander
einander
δοτική
einander
einander
einander
αιτιατική
einander
einander
einander

 

 

Εκτός από το einander μπορούν και οι αυτοπαθείς αντωνυμίες στον πληθυντικό να χρησιμοποιηθούν ως αλληλοπαθείς. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται συχνά η λέξη gegenseitig για να γίνει σαφέστερη η αμφίπλευρη σχέση.

 

Παραδείγματα
Wir helfen einander / uns (gegenseitig)
Ihr schminkt einander / euch (gegenseitig)
Sie kämmen einander / sich (gegenseitig)

 

 

Σε συνδυασμό με μια πρόθεση χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές η λέξη einander, η οποία γράφεται μαζί με την πρόθεση ως μία λέξη.

 

Παραδείγματα
Wie kümmern uns umeinander
Ihr denkt oft aneinander
Sie warten aufeinander