Η πρόταση

 

Πρόταση είναι ένα σύνολο λέξεων, συντακτικά οργανωμένο που περιέχει τουλάχιστον έναν κλιτό ρηματικό τύπο και τα απαραίτητα συμπληρώματα αυτού.

 

Παράδειγμα
Das Kind hat Angst.

 

 

Μια πρόταση είναι δυνατό να περιέχει και μη απαραίτητα συμπληρώματα του ρήματος.

 

Παράδειγμα
Das Kind unserer Nachbarn hat seit dem Autounfall auf der Autobahn große Angst vor Fahrzeugen.

 

Στα γερμανικά οι προτάσεις που περιέχουν έναν κλιτό ρηματικό τύπο ονομάζονται απλές προτάσεις.

 

 

Όταν όμως εμφανίζονται περισσότεροι κλιτοί ρηματικοί τύποι, τότε πρόκειται για σύνθετο λόγο.Στο σύνθετο λόγο υπάρχουν τουλάχιστον δύο προτάσεις που συνδέονται:

 

1. είτε παρατακτικά

 

  Παραδείγματα
κύρια πρόταση + κύρια πρόταση Ich leihe dir das Geld, aber du gibst es mir morgen zurück.
δευτερεύουσα + δευτερεύουσα κύρια πρόταση, weil er keine Lust hatte und weil er müde war.

 

2. είτε υποτακτικά

 

  Παραδείγματα
κύρια πρόταση + δευτερεύουσα Er vertraut ihm nicht, obwohl er sein bester Freund ist.
δευτερεύουσα + δευτερεύουσα κύρια πρόταση, dass er nicht kommen kann, weil er krank ist.

 

Η διαφορά ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση είναι ότι η κύρια πρόταση μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο, ενώ η δευτερεύουσα όχι. Πάντα μια δευτερεύουσα πρόταση εξαρτάται από μια άλλη πρόταση.

 

 

Με βάση το κριτήριο τι θέλει να εκφράσει κάθε φορά ο ομιλητής, οι προτάσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

  Παραδείγματα
προτάσεις κρίσεως Patrick besucht uns morgen.
ερωτηματικές προτάσεις Besucht uns Patrick morgen?
προστακτικές προτάσεις Besuch uns morgen!
ευχετικές προτάσεις Wenn uns Patrick doch morgen besuchen würde!
επιφωνηματικές προτάσεις Ah, Patrick besucht uns morgen!

 

 

Με βάση το κριτήριο τη θέση του ρήματος μέσα στην πρόταση, οι προτάσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

  Παραδείγματα θέση του ρήματος
Kernsatz Patrick besucht uns morgen. δεύτερη θέση
Stirnsatz Besucht uns Patrick morgen? πρώτη θέση
Spannsatz dass Patrick uns morgen besucht. τελευταία θέση

 

 

Η πρόταση αποτελείται από λεκτικά σύνολα που λέγονται όροι της πρότασης. Οι όροι της πρότασης αποτελούνται από μία ή περισσότερες λέξεις. Διακρίνονται οι εξής όροι της πρότασης: Υποκείμενο, Prädikat, αντικείμενο, επιρρηματικός προσδιορισμός.Οι διάφοροι τύποι σχηματισμού πρότασηςπεριγράφουν ποιοι όροι κάθε φορά είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία μιας πρότασης, ενώ η συντακτική θέση των όρων πραγματεύεται τη σειρά των όρων μέσα στην πρόταση.

 

Στην ενότητα άρνηση περιγράφεται η δυνατότητα άρνησης του περιεχομένου μιας πρότασης.