Ομαλά ρήματα

CA2

Level A1A2

 

Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι ομαλά. Ομαλά είναι τα ρήματα, στα οποία το θέμα παραμένει ίδιο σε όλους τους χρόνους και όλες τις εγκλίσεις.

 

Παραδείγματα
spiel
-en
spiel-t spiel-te ge-spiel-t
mach
-en
macht-t mach-te ge-mach-t
lach
-en
lach-t lach-te ge-lach-t
koch
-en
koch-t koch-te ge-koch-t
 
θέμα
κατάληξη
ενεστώτας 3. πρόσωπο παρατατικός 3. πρόσωπο μετοχή παρακειμένου