Δυσκολίες στην Kongruenz

CA49

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Kongruenz, δηλαδή η συμφωνία υποκειμένου και ρήματος, εφαρμόζεται με δυσκολία. Αυτό συμβαίνει κυρίως, όταν το ρήμα έχει δύο ή περισσότερα υποκείμενα. Παρακάτω παρατίθενται τέτοιες περιπτώσεις που προκαλούν δυσκολίες.

 

Πολλαπλά υποκείμενα, όπου υπάρχει το πρώτο και το δεύτερο πρόσωπο


υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

πρώτο πρόσωπο + δεύτερο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός)

und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Du und ich haben die besten Noten in Mathematik.


CA49A

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
πρώτο πρόσωπο + τρίτο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός) und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Ich und meine Freunde gehen jeden Sonntag ins Fußballstadion.


CA49B

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δεύτερο πρόσωπο + τρίτο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός) und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Du und deine Eltern esst sehr gern chinesisch.


CA49C

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα (ενικός ή πληθυντικός) oder, entweder...oder, beziehungsweise αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα
 
Παράδειγμα
Ihr oder euer Vater muss das Geld zurückgeben.


CA49D

Πολλαπλά υποκείμενα, όπου υπάρχει το τρίτο πρόσωπο

 

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) und τρίτο πρόσωπο πληθυντικού *
 
Παράδειγμα
Die Arbeiter und der Personalleiter klagen über die schlechten Arbeitsbedingungen.

 

 

* και ενικός, αν τα υποκείμενα είναι απαρέμφατα ή όταν τα υποκείμενα είναι στον ενικό και συνδέονται με κοινό επιθετικό προσδιορισμό

 

Παραδείγματα
Tanzen und Singen trainieren / trainiert Körper und Seele.
Ihre atemberaubende Ausstrahlung und Schönheit zauberten / zauberte das Publikum.


CA49E

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) που συνοδεύονται από τις λέξεις jeder, kein, mancher und τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Jeder Mann und jede Frau muss für die Gleichberechtigung kämpfen.


CA49F

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) sowohl...als auch τρίτο πρόσωπο πληθυντικού *
 
Παράδειγμα
Sowohl die Arbeiter als auch der Personalleiter wurden entlassen.

 

 

* και ενικός, αν τα υποκείμενα είναι απαρέμφατα ή όταν τα υποκείμενα είναι οι ίδιες λέξεις και γι΄αυτό δεν αναφέρονται δύο φορές:

 

Παραδείγματα
Sowohl Tanzen als auch Singen trainieren / trainiert Körper und Seele.
Sowohl ihr neues als auch ihr altes Buch kamen / kam gut an.


CA49G

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) sowie, wie τρίτο πρόσωπο πληθυντικού (ή ενικού)
 
Παράδειγμα
Der Restaurantbesitzer sowie der Chefkoch kommen aus China.


CA49H

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δύο διαφορετικά πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός ή πληθυντικός) weder...noch

τρίτο πρόσωπο πληθυντικού * ή ενικού

 
Παράδειγμα
Weder die Eltern noch der Lehrer erkannte / erkannten die Lernschwierigkeiten des Kindes.

 

 

* αν το υποκείμενο στον πληθυντικό βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα, τότε μπορεί το ρήμα να είναι στον πληθυντικό.

 

Παράδειγμα
Weder der Lehrer noch die Eltern erkannten die Lernschwierigkeiten des Kindes.


CA49I

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) oder, entweder...oder, beziehungsweise ενικός
   
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός και πληθυντικός) ενικός ή πληθυντικός*
 
Παραδείγματα
Dein Vater oder deine Mutter wird das entscheiden.
Deine Geschwister oder dein Freund wird / werden dir helfen.

 

 

* αν το υποκείμενο στον πληθυντικό βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα, τότε μπορεί το ρήμα να είναι στον πληθυντικό.

 

Παράδειγμα
Dein Freund oder deine Geschwister werden dir helfen.


CA49J

Υποκείμενο και κατηγορούμενο σε διαφορετικό αριθμό

 

    πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
Υποκείμενο και κατηγορούμενο σε διαφορετικό αριθμό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Mein größtes Problem sind meine Schulden.


CA49K

Υποκείμενα που χαρακτηρίζουν ποσότητες

 

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

ποσότητες και ποσά (σε νόμισμα)

  τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
300 Euro genügen zum Kauf eines Fahrrads.


CA49L

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου

ποσότητες στον ενικό με ουσιαστικό στον ενικό

  τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Ein Viertel des Gahalts wird für Mietkosten ausgegeben.


CA49M

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον πληθυντικό με ουσιαστικό στον πληθυντικό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
60% der Befragten sprachen sich für die Reform aus.


CA49N

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον ενικό με ουσιαστικό στον πληθυντικό   τρίτο πρόσωπο ενικού
 
Παράδειγμα
Die Hälfte der Befragten sprach sich für die Reform aus.


CA49O

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον πληθυντικό με ουσιαστικό στον ενικό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
100 Gramm Käse sind für die Zubereitung dieses Essens nötig.