Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον πληθυντικό με ουσιαστικό στον πληθυντικό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
60% der Befragten sprachen sich für die Reform aus.