Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο   πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
ποσότητες στον πληθυντικό με ουσιαστικό στον ενικό   τρίτο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
100 Gramm Käse sind für die Zubereitung dieses Essens nötig.