Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
δεύτερο πρόσωπο + τρίτο πρόσωπο (ενικός ή πληθυντικός) und, sowohl...als auch, sowie, weder...noch δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
 
Παράδειγμα
Du und deine Eltern esst sehr gern chinesisch.