Δυσκολίες στην Kongruenz

υποκείμενο συνδέεται με πρόσωπο του κλιτού ρηματικού τύπου
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός) oder, entweder...oder, beziehungsweise ενικός
   
διάφορα πρόσωπα του τρίτου προσώπου (ενικός και πληθυντικός) ενικός ή πληθυντικός*
 
Παραδείγματα
Dein Vater oder deine Mutter wird das entscheiden.
Deine Geschwister oder dein Freund wird / werden dir helfen.

 

 

* αν το υποκείμενο στον πληθυντικό βρίσκεται πιο κοντά στο ρήμα, τότε μπορεί το ρήμα να είναι στον πληθυντικό.

 

Παράδειγμα
Dein Freund oder deine Geschwister werden dir helfen.