Ανώμαλα ρήματα

CA9

Ανώμαλα είναι τα ρήματα που αλλάζουν το θέμα τους τουλάχιστον στον παρατατικό. Σε πολλά ανώμαλα ρήματα αλλάζει το θέμα και στη μετοχή παρακειμένου.

 

Παραδείγματα
komm
-en
kam ge-komm-en
ruf
-en
rief ge-ruf-en
geh
-en
ging ge-gang-en
trink
-en
trank ge-trunk-en
       
θέμα
κατάληξη
παρατατικός πρώτο / τρίτο πρόσωπο μετοχή παρακειμένου

 

 

Σε μια ομάδα ανωμάλων ρημάτων αλλάζει το θέμα και στον ενεστώτα, στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο ενικού.

 

Παραδείγματα
fahr
-en
fährst fährt
lauf
-en
läufst läuft
geb
-en
gibst gibt
seh
-en
siehst sieht
       
θέμα
κατάληξη
ενεστώτας δεύτερο πρόσωπο ενεστώτας τρίτο πρόσωπο