Το υποκείμενο

 

Το υποκείμενο μιας πρότασης είναι το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση αυτή. Το υποκείμενο είναι το σημαντικότερο συμπλήρωμα του ρήματος της πρότασης και μια ολοκληρωμένη πρόταση περιέχει σχεδόν πάντα ένα υποκείμενο. Το αναγνωρίζουμε με την ερώτηση ποιος (wer) ή τι (was).

 

Το υποκείμενο μιας πρότασης βρίσκεται πάντα σε πτώση ονομαστική και συμφωνεί με τον κλιτό ρηματικό τύπο στο πρόσωπο και στον αριθμό. Αυτή η αρχή ονομάζεται συφωνία των όρων της πρότασης.

 

Συμφωνία των όρων της πρότασης

 

  Παραδείγματα
πρόσωπο
αριθμός
ρήμα
Ich lerne Deutsch
πρώτο
ενικός
lerne
Ihr lernt Deutsch
δεύτερο
πληθυντικός
lernt

 


 

 

Ως υποκείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία.

 

    Παραδείγματα
ουσιαστικό Die Schüler schreiben einen Test.
Der nagelneue Sportwagen fährt bis zu 250 km/h.
αντωνυμία Sie schreiben einen Test.
Er fährt bis zu 250 km/h.

 

 

Ακόμη και οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι επονομαζόμενες υποκειμενικές, μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκείμενο.

 

  Παραδείγματα
Dass du mitmachst, ist wichtig.
Dich zu treffen, freut mich sehr.
Es ist ungewiss, ob die Feier stattfindet

 


 

 

Παρατηρήσεις

 

Το υποκείμενο είναι σε κάθε πρόταση υποχρεωτικό. Μόνο στο δεύτερο πρόσωπο ενικού της προστακτική και στην απρόσωπη παθητική σύνταξη το υποκείμενο παραλείπεται.

 

    Παραδείγματα
2. πρόσωπο ενικού προστακτικής Komm sofort zurück nach Haus!
Απρόσωπη παθητική σύνταξη * Den Kindern wird bei den Hausaufgaben geholfen.

 

* Στην απρόσωπη παθητική σύνταξη στη θέση υποκειμένου μπορεί να βρεθεί η αντωνυμία es.

 

    Παραδείγματα
απρόσωπη παθητική σύνταξη Den Kindern wird bei den Hausaufgaben geholfen.
=
Es wird den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen.

 

 

Το es ως υποκείμενο συναντάται και στις ακόλουθες δομές:

 

  es ως Παραδείγματα
Korrelat μιας δευτερεύουσας πρότασης Es ist schwierig, dass man die Prüfung besteht.
ψευδουποκείμενο (για έμφαση του πραγματικού υποκειμένου) Es steht eine junge Frau am Eingang.
απρόσωπο υποκείμενο Es regnet stark.