Υποκειμενική σημασία των Modalverben

CA108

 

Η υποκειμενική σημασία των Modalverben χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η στάση που έχει ο ομιλητής απένταντι στο περιεχόμενο της πρότασης που διατυπώνει. Με την υποκειμενική σημασία των Modalverben εκφέρεται είτε μια υπόθεση (για το πόσο πιθανό είναι κάτι) είτε ο πλάγιος λόγος δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε τα λεγόμενα κάποιου.

 

 

Modalverben που εκφέρουν υπόθεση

 

Modalverb Παραδείγματα
κλιμάκωση της πιθανότητας
περίφραση
müssen στην οριστική Paul muss um diese Zeit zu Hause sein.

95%

sicherlich
müssen στον Konjunktiv II Paul müsste um diese Zeit zu Hause sein.
85%
sehr wahrscheinlich
dürfen στον Konjunktiv III Paul dürfte um diese Zeit zu Hause sein.
75%
wahrscheinlich
können στην οριστική Paul kann um diese Zeit zu Hause sein.
50%
vielleicht
können στον Konjunktiv II Paul könnte um diese Zeit zu Hause sein.
40%
möglicherweise

 

 

Παρατήρηση για το "nur können"


Όταν το Modalverb können συνοδεύεται από τη λέξη nur, τότε έχει την ίδια σημασία με το müssen.

 

Παράδειγμα
Das kann nur eine Verwechslung sein.
=
Das muss eine Verwechslung sein.


CA108A

Modalverben σε άρνηση που εκφέρουν υπόθεση

 

'Οταν τα Modalverben που εκφέρουν υπόθεση βρίσκονται σε άρνηση τότε υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα. Το αρνητικό können εκφράζει κάτι που αποκλείεται, άρα πολύ μεγάλη πιθανότητα αντίστοιχη με εκείνη του müssen της κατάφασης, ενώ το αρνητικό müssen εκφράζει μια αβεβαιότητα αντίστοιχη με εκείνη του können της κατάφασης.

 

Κατάφαση
κλιμάκωση της πιθανότητας
Άρνηση
Paul muss um diese Zeit zu Hause sein.
95%

95%

Paul kann um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul müsste um diese Zeit zu Hause sein.
85%
85%
Paul müsste um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul dürfte um diese Zeit zu Hause sein.
75%
75%
Paul dürfte um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul kann um diese Zeit zu Hause sein.
50%
50%
Paul muss um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul könnte um diese Zeit zu Hause sein.
45%
40%
Paul könnte um diese Zeit nicht zu Hause sein.


CA108B

Πλάγιος λόγος (μεταφορά των λεγομένων κάποιου)

 

 

Με τα Modalverben sollen και wollen μεταφέρουμε έναν ισχυρισμό κάποιου.

 

Με το sollen μεταφέρουμε τον ισχυρισμό κάποιου ή κάποιων ανθρώπων (που δεν αναφέρονται στην πρόταση) για το υποκείμενο της πρότασης. Με το sollen μεταφέρει ο ομιλητής αυτόν τον ισχυρισμό κρατώντας ουδέτερη στάση για το κατά πόσο αυτός ο ισχυρισμός αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι.

 

Παράδειγμα Περίφραση
Lisa soll schwanger sein.
=
Eine dritte Person / man behauptet, dass Lisa schwanger ist.

 

 

Με το wollen μεταφέρουμε τον ισχυρισμό του υποκειμένου της πρότασης για τον εαυτό του. Αυτό το υποκείμενο μπορεί να είναι μόνο το δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο. Ο ομιλητής μεταφέρει λοιπόν τον ισχυρισμό κάποιου για τον ίδιο του τον εαυτό και παράλληλα εκφράζει μια αμφιβολία για το κατά πόσο αυτός ο ισχυρισμός αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή όχι.

 

Παράδειγμα Περίφραση
Anton will der schnellste Läufer sein.
=
Anton behauptet, dass er der schnellste Läufer ist.


CA108C

Τα Modalverben στην υποκειμενική τους σημασία χρησιμοποιούνται κυρίως στο παρόν.

 

Παραδείγματα χρόνος
Paul muss zu Hause sein. παρόν
Paul soll zu Hause sein.

 

 

Όταν όμως η υπόθεση που εκφράζουμε ή η μεταφορά των λεγομένων κάποιου αναφέρονται στο παρελθόν, τότε το Modalverb συνδέεται με το παρελθοντικό απαρέμφατο (απαρέμφατο παρακειμένου).

 

Παραδείγματα
παρόν
παρελθόν
Paul muss zu Hause
sein
gewesen sein
Paul soll zu Hause
sein
gewesen sein

 

 

Αν η υπόθεση που εκφράζουμε ή η μεταφορά των λεγομένων κάποιου διατυπώνονται στο παρελθόν, τότε το Modalverb είναι στον παρατατικό και συνδέεται είτε με το απαρέμφατο ενεστώτα (εκφράζεται το σύγχρονο) είτε με το απαρέμφατο παρακειμένου (εκφράζει το προτερόχρονο). Σε καμία περίπτωση το Modalverb δεν μπορεί να είναι στον παρακείμενο, στον υπερσυντέλικο ή στο μέλλοντα.