Υποκειμενική σημασία των Modalverben

 

Η υποκειμενική σημασία των Modalverben χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η στάση που έχει ο ομιλητής απένταντι στο περιεχόμενο της πρότασης που διατυπώνει. Με την υποκειμενική σημασία των Modalverben εκφέρεται είτε μια υπόθεση (για το πόσο πιθανό είναι κάτι) είτε ο πλάγιος λόγος δηλαδή δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε τα λεγόμενα κάποιου.

 

 

Modalverben που εκφέρουν υπόθεση

 

Modalverb Παραδείγματα
κλιμάκωση της πιθανότητας
περίφραση
müssen στην οριστική Paul muss um diese Zeit zu Hause sein.

95%

sicherlich
müssen στον Konjunktiv II Paul müsste um diese Zeit zu Hause sein.
85%
sehr wahrscheinlich
dürfen στον Konjunktiv III Paul dürfte um diese Zeit zu Hause sein.
75%
wahrscheinlich
können στην οριστική Paul kann um diese Zeit zu Hause sein.
50%
vielleicht
können στον Konjunktiv II Paul könnte um diese Zeit zu Hause sein.
40%
möglicherweise

 

 

Παρατήρηση για το "nur können"


Όταν το Modalverb können συνοδεύεται από τη λέξη nur, τότε έχει την ίδια σημασία με το müssen.

 

Παράδειγμα
Das kann nur eine Verwechslung sein.
=
Das muss eine Verwechslung sein.