Υποκειμενική σημασία των Modalverben

Modalverben σε άρνηση που εκφέρουν υπόθεση

 

'Οταν τα Modalverben που εκφέρουν υπόθεση βρίσκονται σε άρνηση τότε υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα. Το αρνητικό können εκφράζει κάτι που αποκλείεται, άρα πολύ μεγάλη πιθανότητα αντίστοιχη με εκείνη του müssen της κατάφασης, ενώ το αρνητικό müssen εκφράζει μια αβεβαιότητα αντίστοιχη με εκείνη του können της κατάφασης.

 

Κατάφαση
κλιμάκωση της πιθανότητας
Άρνηση
Paul muss um diese Zeit zu Hause sein.
95%

95%

Paul kann um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul müsste um diese Zeit zu Hause sein.
85%
85%
Paul müsste um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul dürfte um diese Zeit zu Hause sein.
75%
75%
Paul dürfte um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul kann um diese Zeit zu Hause sein.
50%
50%
Paul muss um diese Zeit nicht zu Hause sein.
Paul könnte um diese Zeit zu Hause sein.
45%
40%
Paul könnte um diese Zeit nicht zu Hause sein.