Υποτακτικοί σύνδεσμοι

 

Οι υποτακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν μια δευτερεύουσα πρόταση με μια κύρια ή μια άλλη δευτερεύουσα. Ο κλιτός ρηματικός τύπος βρίσκεται στη δευτερεύουσα πρόταση στο τέλος.

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt,
   
 
dass
er die Prüfung nicht bestanden hat.
κύρια πρόταση
υποτακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση

 

Παράδειγμα
Er hat gesagt,
     
 
dass er die Prüfung nicht bestanden hat,
 
 
   
obwohl
er viel gelernt hat.
 
δευτερεύουσα πρόταση
υποτακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση

 

 

Υπάρχουν οι εξής υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

als als dass als ob als wenn anstatt dass
auch wenn außer dass außer wenn bevor bis
da damit dass ehe falls
indem insofern insofern als insoweit insoweit als
je nachdem kaum dass nachdem nur dass ob
obgleich obschon obwohl obzwar ohne dass
seit seitdem selbst wenn sobald sodass
sofern sogar wenn solange sooft soviel
soweit sowie statt dass um so mehr als um so weniger als
während weil wenn wenngleich wie
wie wenn wiewohl wohingegen zumal