Το συντακτικό πεδιο Nachfeld

XA9

 

Οι προτάσεις που ανήκουν και στους τρεις Stellungstypen έχουν το συντακτικό πεδίο Nachfeld.

 

 

Το συντακτικό πεδίο Nachfeld καταλαμβάνεται συχνά από φράσεις που εισάγονται με τις λέξεις wie και als προκειμένου να δηλωθεί σύγκριση:

 

  Nachfeld  
Du hast gestern auf der Feier gesprochen
wie ein Betrunkener.
Er hat in der Prüfung viel besser abgeschnitten
als letztes Mal.
Habt ihr so großen Hunger
wie wir?
Laura verbringt ihre Freizeit ganz anders
als ihr Freund.

 


 

 

Επιπλέον μακροσκελή εμπρόθετα λεκτικά σύνολα καταλαμβάνουν το συντακτικό πεδίο Nachfeld.

 

  Nachfeld  
Wir haben uns Gedanken gemacht
über das ewige Wettrennen um die Facebook-Fanzahlen und den Unsinn von Gewinnspielen auf Karrierewebsites.

 

 

Σπανιότερα και για λόγους έμφασης, σύντομα εμπρόθετα σύνολα καταλαμβάνουν το συντακτικό πεδίο Nachfeld.

 

  Nachfeld  
Niemand kann Spaß haben
in einem so schäbigen Lokal.

 


 

 

Οι ακόλουθοι όροι δε βρίσκονται ποτέ στο συντακτικό πεδίο Nachfeld:

 

   
υποκείμενο

αντικείμενο σε αιτιατική, δοτική, γενική

κατηγορούμενο

επιρρηματικός προσδιορισμός (εξαίρεση: εμπρόθετα σύνολα)

Präpositionaladverbien

λεκτικό σύνολο σε Funktionsverb