Χωριζόμενα / μη χωριζόμενα ρήματα

Υπάρχουν όμως και κάποια προθήματα, με τα οποία σχηματίζονται και χωριζόμενα και μη χωριζόμενα ρήματα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους στη σημασία.

 

χωριζόμενα / μη χωριζόμενα προθήματα
χωριζόμενο ρήμα
μη χωριζόμενο ρήμα
durch- Er fuhr ohne Anhalt bis zu nächsten Stadt durch. (πηγαίνω χωρίς διακοπή) Mich durchfuhr Schreck, dass ich erkranke. (διαπερνώ)
über- Der Fährmann setzt uns auf das andere Ufer über. (μεταφέρω απέναντι) Er übersetzt den Text ins Deutsche. (μεταφράζω)
um- Der Fahrer fährt das Verkehrsschild um.(χτυπώ με όχημα και ρίχνω) Sie umfahren die Unfallstelle. (παρακάμπτω)
unter- Der Gärtner gräbt den Dünkel unter. (ανακατεύω σκαλίζοντας) Diese Gerüchte untergraben seinen Ruf. (υπονομεύω)
wider- Seine Augen spiegelten seine Freude wider. (καθρεφτίζω) Du widersprichst dir ja ständig selbst. (αντιφάσκω)