Το Prädikat

Το "Prädikat"

 

Το ρήμα είναι η βάση κάθε πρότασης. Κάθε πρόταση αποτελείται από τουλάχιστον ένα (κλιτό) ρηματικό τύπο, συχνά υπάρχουν όμως σε μια πρόταση περισσότεροι ρηματικοί τύποι. Για να αναφερθεί κανείς σε όλους τους ρηματικούς τύπους μιας πρότασης χρησιμοποιείται στα γερμανικά ο όρος "Prädikat".

Το "Prädikat" λοιπόν μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους ρηματικούς τύπους όπως φαίνεται και στα παρακάτω παραδείγματα.

 

Prädikat με ένα ρηματικό τύπο (μονολεκτικό Prädikat) Prädikat με περισσότερους ρηματικούς τύπους (πολυλεκτικό Prädikat)
Die Kinder spielen im Garten. Er wird nach der Arbeit einkaufen gehen.