Χρόνοι με haben ή sein

CA41

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος είναι σύνθετοι χρόνοι που σχηματίζονται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου.

Ποιο από τα δύο βοηθητικά ρήματα θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από γραμματικούς και λεξιλογικούς παράγοντες.

 

Σχηματισμός παρακειμένου με haben


Τα περισσότερα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό ρήμα haben. Μπορούμε να χωρίσουμε τα ρήματα αυτά στις παρακάτω ομάδες:

 

  Παραδείγματα
μεταβατικά ρήματα (ρήματα που συνδέονται με αντικείμενο σε αιτιατική ακόμα κι αν αυτό εννοείται) Er hat mich um Geld gebeten.
Die Kinder haben den ganzen Abend Musik gehört.
Wir haben zu Mittag schon gegessen.
 
αμετάβατα ρήματα που δεν εκφράζουν μετακίνηση ή αλλαγή κατάστασης Er hat gut geschlafen.
Die Studenten haben auf den Professor gewartet.
Die Fahne hat geflattert.
 
όλα τα αυτοπαθή ρήματα (όχι τα αλληλοπαθή) Sie hat sich sehr dafür interessiert.
Wir haben uns die Hände gewaschen.
In den Ferien haben sie sich gut erholt.
 
όλα τα Modalverben Sie hat ihrer Freundin kein Geld leihen wollen.
Wir haben sofort zurückkehren müssen.
Ich habe mitwirken dürfen.
 
απρόσωπα ρήματα Es hat geregnet.
Worum hat es sich gehandelt?
Es hat viele Probleme gegeben.


CA41A

Σχηματισμός παρακειμένου με sein

 

Λίγα συγκριτικά ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό ρήμα sein. Μπορούμε να χωρίσουμε τα ρήματα αυτά στις παρακάτω ομάδες:

 

  Παραδείγματα
αμετάβατα ρήματα που εκφράζουν μετακίνηση Ich bin nach Berlin geflogen.
Wir sind auf den Berg gestiegen.
Sein Hut ist auf den Boden gefallen.
 
αμετάβατα ρήματα που εκφράζουν αλλαγή κατάστασης Der Opa ist vor dem Fernseher eingeschlafen.
Die Rosen sind aufgeblüht.
Der 99jährige Mann ist gestorben.
 
τα ρήματα sein, werden, bleiben και passieren Bist du heute Morgen bei deiner Freundin gewesen.
Ihre Tochter ist Lehrerin geworden.
Ich bin am Wochenende zu Hause geblieben.
Was ist passiert?


CA41B

Σχηματισμός παρακειμένου με haben και sein


Υπάρχει μία μικρή ομάδα ρημάτων, τα οποία σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο και με haben και με sein.


  Παραδείγματα
τα ρήματα sitzen, stehen, liegen und hängen (χωρίς διαφορά στη σημασία) Er hat / ist auf dem Boden gesessen.
Sie hat / ist 30 Sekunden auf einem Bein gestanden.
Sie haben / sind auf der Luftmatratze gelegen.
Das Bild hat / ist jahrelang an dieser Wand gehangen.
 
Ρήματα με διαφορετική σημασία Er hat ihn an der Hand gezogen. (τραβώ) Er ist aufs Land gezogen. (μετακομίζω)
Das Auto hat die Grenze passiert. (περνώ) Was ist denn passiert? (συμβαίνω)
Wir haben uns im Datum geirrt. (κάνω λάθος) Sie ist stundenlang durch die Berge geirrt. (περιπλανιέμαι)
Ich habe meine Oma zum Arzt gefahren. (πηγαίνω κάποιον κάπου) Wir sind nach Stuttgart gefahren. (πηγαίνω κάπου)
 
Συγκεκριμένα αμετάβατα ρήματα που εκφράζουν μετακίνηση μπορούν να σχηματίσουν τον παρακείμενο με haben, όταν το επίκεντρο είναι η ενέργεια και όχι ο προορισμός. Die Kinder haben / sind im Schwimmbecken geschwommen. Wir sind ans andere Ufer geschwommen.
Er hat / ist letzten Sommer viel gesegelt. Sie ist zum gegenüberliegenden Hafen gesegelt.
Der Sportler hat / ist den ganzen Morgen gesurft. Der Sportler ist über den See gesurft.
  η ενέργεια στο επίκεντρο η μετακίνηση στο επίκεντρο με αναφορά του προορισμού