Χρόνοι με haben ή sein

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος είναι σύνθετοι χρόνοι που σχηματίζονται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου.

Ποιο από τα δύο βοηθητικά ρήματα θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από γραμματικούς και λεξιλογικούς παράγοντες.

 

Σχηματισμός παρακειμένου με haben


Τα περισσότερα ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό ρήμα haben. Μπορούμε να χωρίσουμε τα ρήματα αυτά στις παρακάτω ομάδες:

 

  Παραδείγματα
μεταβατικά ρήματα (ρήματα που συνδέονται με αντικείμενο σε αιτιατική ακόμα κι αν αυτό εννοείται) Er hat mich um Geld gebeten.
Die Kinder haben den ganzen Abend Musik gehört.
Wir haben zu Mittag schon gegessen.
 
αμετάβατα ρήματα που δεν εκφράζουν μετακίνηση ή αλλαγή κατάστασης Er hat gut geschlafen.
Die Studenten haben auf den Professor gewartet.
Die Fahne hat geflattert.
 
όλα τα αυτοπαθή ρήματα (όχι τα αλληλοπαθή) Sie hat sich sehr dafür interessiert.
Wir haben uns die Hände gewaschen.
In den Ferien haben sie sich gut erholt.
 
όλα τα Modalverben Sie hat ihrer Freundin kein Geld leihen wollen.
Wir haben sofort zurückkehren müssen.
Ich habe mitwirken dürfen.
 
απρόσωπα ρήματα Es hat geregnet.
Worum hat es sich gehandelt?
Es hat viele Probleme gegeben.