Παραθετικά

 

Τα επιρρήματα κατά κανόνα στα γερμανικά δε σχηματίζουν παραθετικά εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις επιρρημάτων που έχουν παραθετικά.

 

 

Τα επιρρήματα oft και wohl έχουν διπλά παραθετικά.

 

θετικός βαθμός
συγκριτικός βαθμός
υπερθετικός βαθμός
oft
öfter
am öftesten
häufiger
am häufigsten

 

θετικός βαθμός
συγκριτικός βαθμός
υπερθετικός βαθμός
wohl
wohler
am wohlsten
besser
am besten

 

 

Παραθετικά σχηματίζουν και τα επιρρήματα gern, bald και sehr.

 

θετικός βαθμός
συγκριτικός βαθμός
υπερθετικός βαθμός
gern
lieber
am liebsten
bald
eher
am ehesten
sehr
mehr
am meisten

 

 

Σε μερικά επιρρήματα χωρίς παραθετικά μπορεί ο συγκριτικός να σχηματιστεί περιφραστικά με τις λέξεις mehr ή weiter και ο υπερθετικός με τις λέξεις am meisten ή am weitesten.

 

Παραδείγματα
Er sitzt weiter hinten.
Wer liegt am weitesten hinten?