Ακολουθία χρόνων

 

Η χρήση των χρόνων σε πρότασεις που συνδέονται υποτακτικά (κύρια με δευτερεύουσα πρόταση) ρυθμίζεται στα γερμανικά με συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Η λεγόμενη ακολουθία των χρόνων περιγράφει το συνδυασμό των χρόνων στην κύρια και δευτερεύουσα πρόταση στις τρεις χρονικές σχέσεις του σύγχρονου, του προτερόχρονου και του υστερόχρονου.

 

 

Σύγχρονο

 

Όταν κάτι συμβαίνει παράλληλα στην κύρια και στη δευτερεύουσα πρόταση, τότε χρησιμοποιείται κατά κανόνα και στις δύο προτάσεις ο ίδιος χρόνος.

 

Παραδείγματα χρόνοι
Solange sie schläft, gehe ich einkaufen. ενεστώτας - ενεστώτας
Während du das Fußballspiel verfolgst, gehe ich spazieren.
Als er seine Oma besuchte, schenkte sie ihm ein Gemälde. παρατατικός - παρατατικός
Wenn sie ihn getroffen hat, hat sie ihm das Geheimnis veraten. παρακείμενος - παρακείμενος

 

 

Δυνατός είναι και ο συνδυασμός διαφορετικών χρόνων που έχουν όμως την ίδια λειτουργία, εκφράζουν δηλαδή το παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τους χρόνους ενεστώτα - μέλλοντα ή παρατατικό - παρακείμενο.

 

Παραδείγματα χρόνοι
Wenn du früher kommst, werden wir ins Kino gehen. ενεστώτας - μέλλοντας
Während du kochen wirst, decke ich den Tisch. μέλλοντας - ενεστώτας
Als ich sie darauf hinwies, hat sie nicht reagiert. παρατατικός - παρακείμενος
Während du gekocht hast, deckte ich den Tisch. παρακείμενος - παρατατικός