Παρακείμενος

 

Ο παρακείμενος μπορεί να εκφράσει κάτι παρελθοντικό και κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Er ist letztes Jahr nach München gezogen. παρελθόν
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
μέλλον