Ενεστώτας

 

Ο ενεστώτας μπορεί να εκφράσει κάτι παροντικό, κάτι μελλοντικό, κάτι παρελθοντικό αλλά και κάτι που ισχύει γενικά.

 

Παραδείγματα χρόνος
Ich esse (gerade) ein Stück Kuchen. παρόν
Ich fahre nächtes Jahr nach Italien. μέλλον
Ich steige gestern in den Buss ein, da stoße ich auf einen alten Freund. παρελθόν

 

Ο ενεστώτας χρησιμοποιείται σπάνια για να εκφράσει κάτι παρελθοντικό.