Ενεστώτας

Παρελθόν

 

Ο ενεστώτας μπορεί να αναφέρεται και σε ένα γεγονός που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για παρελθοντικό γεγονός. Συχνά χρησιμοποιείται ο ιστορικός ενεστώτας σε τίτλους ειδήσεων* ή πίνακες με ιστορικά γεγονότα**.

 

Παραδείγματα
Ich steige gestern in den Buss ein, da stoße ich auf einen alten Freund.
Amokläufer tötet mehrere Menschen (*)
1789 beginnt die Französische Revolution (**)

 

Ο ενεστώτας με παρελθοντική σημασία χρησιμοποιείται αντί του παρατατικού, είναι όμως πιο "ζωντανός" από τον παρατατικό. Γι΄αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στη λογοτεχνία.