Ενεστώτας

Μέλλον

 

Ο ενεστώτας μπορεί να αναφέρεται και σε ένα γεγονός που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Ich fahre nächtes Jahr nach Italien.
Peter kehrt morgen zurück.
In fünf Minuten ruft er dich an.

 

Ο ενεστώτας με μελλοντική σημασία έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία με το μέλλοντα. Συγκριτικά εκφράζει όμως ο ενεστώτας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση του μελλοντικού γεγονότος.