Ενεστώτας

Κάτι που ισχύει γενικά

 

Ο ενεστώτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκφράσει κάτι που ισχύει γενικά ή κάτι που ισχύει για πάντα πέρα χρονικών περιορισμών.

 

Παραδείγματα
Der Gefrierpunkt von Eis liegt bei Null Grad Celsius.
Schildkröten leben über 100 Jahre.
Er heißt Paul Werner und kommt aus Düsseldorf.