Δεύτερη κλίση

DA21

 

Η δεύτερη κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει μόνο αρσενικά ουσιαστικά. Στον ενικό κλίνονται ως εξής:

 

 
ενικός
ονομαστική der Mensch   Student   Kunde
γενική des Menschen   Studenten   Kunden
δοτική dem Menschen   Studenten   Kunden
αιτιατική den Menschen   Studenten   Kunden

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα τα ουσιαστικά της δεύτερης κλίσης κλίνονται στον ενικό στη γενική, δοτική και αιτιατική. Η κατάληξη είναι και στις τρεις πτώσεις -en.

 

Στον πληθυντικό κλίνονται τα ουσιαστικά της δεύτερης κλίσης ως εξής:

 

 
πληθυντικός
ονομαστική die Menschen   Studenten   Kunden
γενική der Menschen   Studenten   Kunden
δοτική den Menschen   Studenten   Kunden
αιτιατική die Menschen   Studenten   Kunden

 

Στον πληθυντικό σε όλες τις πτώσεις η κατάληξη είναι και πάλι -en.

 

 

Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ουσιαστικών:

 

  Παραδείγματα
γερμανικά ουσιστικά που λήγουν σε -e der Experte, der Affe, der Kollege (Ausnahme: der Käse, der See)
ξενικά ουσιαστικά που λήγουν σε -ist der Polizist, der Journalist
ξενικά ουσιαστικά που λήγουν σε-ent der Student, der Präsident
ξενικά ουσιαστικά που λήγουν σε -ant der Demonstrant, der Lieferant
ξενικά ουσιαστικά που λήγουν σε -and der Doktorand
ουσιαστικά χωρίς συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά der Mensch, der Rebell, der Bär, der Held