Διπλασιασμός -n- στον πληθυντικό

DA19

 

Όλα τα ουσιαστικά που λήγουν σε -in (κατάληξη θηλυκοποίησης ενός αρσενικού ουσιαστικού) διαπλασιάζουν στον πληθυντικό το n.

 

Παράδειγματα
ενικός πληθυντικός
Lehrerin Lehrerinnen
Ärztin Ärztinnen
Schülerin Schülerinnen
Pilotin Pilotinnen
Freundin Freundinnen
Griechin Griechinnen
Chefin Chefinnen
Löwin Löwinnen