χωρίς Modalverb

 

Οι εξής εναλλακτικές δομές διατύπωσης της παθητικής δεν έχουν Modalverb.

 

bekommen, erhalten + μετοχή παρακειμένου Διατύπωση στην παθητική φωνή
Ich bekomme das Ticket per Post zugeschickt. Das Ticket wird mir per Post zugeschickt.
Er erhält das Erbe von seinem Vater zugesprochen. Das Erbe wird ihm von seinem Vater zugesprochen.

 

Αυτή η δομή είναι σπάνια και χρησιμοποιείται μόνο με ρήματα που συνδέονται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική (πράγμα) και ένα σε δοτική (πρόσωπο).