Οι προστακτικές προτάσεις

 

Προστακτικές ονομάζονται οι προτάσεις που εκφράζουν μια προτροπή. Οι προτροπές μπορεί να είναι από αυστηρές εντολές μέχρι μια ευγενική παράκληση.

 

Παραδείγματα
Komm bitte schnell zurück!
Seid bereit!
Vergessen Sie bitte die Regeln nicht!

 

 

Οι προστακτικές προτάσεις έχουν τα εξής τυπικά χαρακτηριστικά:

 

θέση ρήματος στην πρώτη θέση
έγκλιση προστακτική
επιτονισμός ελάττων
σημείο στίξης θαυμαστικό

 


 

 

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την προστακτική μόνο όταν απευθύνεται απευθείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Γι' αυτό το λόγο η προστακτική σχηματίζει τύπους μόνο στο δεύτερο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού.

 

Επιπλέον γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στον τύπο οικειότητας και στον τύπο ευγενείας.Στον τύπο ευγενείας πρέπει να στέκεται το υποκείμενο Sie, ενώ στον οικείο τύπο το υποκείμενο παραλείπεται εκτός και αν πρέπει κανείς να διαχωριστεί από ένα μεγαλύτερο σύνολο ατόμων (Παράδειγμα: Komm du sofort her!).

 

κάποιος απευθύνεται σε   Παραδείγματα
ένα πρόσωπο τύπος οικειότητας Komm!
  τύπος ευγενείας Kommen Sie!

 

κάποιος απευθύνεται σε   Παραδείγματα
περισσότερα πρόσωπα τύπος οικειότητας Kommt!
  τύπος ευγενείας Kommen Sie!

 


 

 

Όταν κάποιος απευθύνει μια προσταγή σε ένα σύνολο ατόμων, στο οποίο και ο ίδιος συγκαταλέγεται, τότε χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δομές:

 

τύπος Παραδείγματα
πρώτο πρόσωπο πληθυντικού οριστικής ενεστώτα + wir Fahren wir los!
lasst uns + απαρέμφατο ενεστώτα Lasst uns losfahren!

 


 

 

Konkurrenzformen des Aufforderungssatzes

 

 

Υπάρχουν επιπλέον τρόποι για να διατυπωθεί μια εντολή, προτροπή.

 

Konkurrenzformen Παραδείγματα
ερωτηματική πρόταση Kannst du mir helfen?
Modalverben müssen / sollen Du sollst einkaufen gehen!
πρόταση κρίσεως Du machst sofort deine Hausaufgaben!
απαρέμφατο χωρίς zu Aufstehen!
ουσιαστικό, επίθετο, μόριο Ruhe! Schnell! Los!
απρόσωπη παθητική Es wird jetzt geschlafen!
μετοχή παρακειμένου Aufgepasst!