Τα αυτόνομα ρήματα

CA99

 

Τα αυτόνομα ρήματα έχουν εννοιολογική σημασία και μπορούν σε αντίθεση με τα Modalverben, τα βοηθητικά ρήματα, τα συνδετικά ρήματα και τα Funktionsverben να σχηματίσουν μόνα τους (ως κλιτοί τύποι) το Prädikat της πρότασης.

 

Παραδείγματα
Boris kommt aus Bonn.
Lena freut sich auf die Sommerferien.
Es schneit.
Sie erzählte uns eine schöne Geschichte.
Wer nahm an der Demonstration teil?